ab_bakanligi_yaziliRepublic of Turkey Ministry for European Union Affairs

Primarily established under the Ministry of Foreign Affairs as the General Secretary for European Union, the ministry was re-established as the Ministry for EU Affairs in 2009.

More information about the organization of the ministry is available on the official website: www.ab.gov.tr

Follow the ministry on social media:

facebook.com/ABBakanligi

twitter.com/AB_Bakanligi

youtube.com/AvrupaBirligiBakanligi


 

Information in Turkish:

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı

Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları çalışmalarda koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini sağlamak üzere, 27 Haziran 2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlı olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) şeklinde kurulmuştur.

Kuruluşundan bugüne kadar geçen süre zarfında; 20 Mart 2003 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’na, 1 Haziran 2005 tarihinde Başbakanlığa, 30 Ağustos 2007 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’na, 10 Ocak 2009 tarihinde ise tekrar Başbakanlığa bağlanmıştır.

4587 sayılı Kanunda yer alan amaç ve görevler ile aynı Kanunla getirilen teşkilatlanma, personel rejimi, çalışma usul ve esasları birlikte değerlendirildiğinde, görevle uyumlu ve hizmetin gerekli kıldığı yapılanmanın ve yeterli kadronun sağlanamadığı görüldüğünden ve tam üyelik müzakerelerinin başlamasıyla beraber daha verimli, daha etkin ve daha hızlı bir koordinasyon ve yönlendirmeye ihtiyaç duyulduğundan, yeni bir teşkilatlanmaya gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan 5916 sayılı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 9 Temmuz 2009 tarih ve 27283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yeni Teşkilat Kanunu ile beraber ABGS’nin kurumsal yapısında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 5916 sayılı Kanundan önce 8 daire başkanlığından oluşan Genel Sekreterlik hizmet birimleri, yeni Teşkilat Kanunu ile 15 başkanlık ve 1 daire başkanlığına çıkartılmıştır.

6223 sayılı “Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu” çerçevesinde yapılan düzenlemeler sonucu 634 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ABGS, Avrupa Birliği Bakanlığı olarak yapılandırılmıştır.

 

* This page has been viewed (557) times.