Within the long-scale project “Citizens Media for Intercultural and Political Dialogue (CMIPD)”, funded by the European Union and the Republic of Turkey under Civil Society Dialogue Between EU And Turkey–III Political Criteria Grant Scheme (CSD-III/PC) of the Ministry for EU Affairs and Central Finance and Contracts Unit, we, Bürgerhaus Bennohaus, European Youth4Media Network and YOUTHART Youth Art Research and Training Association aim to open a Community Media Center in Istanbul, create an Online Multimedia Platform, organize a series of local community workshops, international media conferences, media trainings courses for media trainers in İstanbul, Turkey and Münster, Germany for a duration of 15 months, till 31.12.2015.

The project started in October 2014, and will last till 31 December 2015, for a duration of 15 months in total.


Avrupa Birliği Bakanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin yürüttüğü Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler Hibe Programı (CSD-III/PC) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansal olarak desteklenen “Kültürlerarası ve Siyasi Diyalog için Vatandaş Medyası” başlıklı projemiz kapsamında biz, Bürgerhaus Bennohaus, European Youth4Media Network ve YOUTHART Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, işbirliği içerisinde, 31.12.2015 tarihine kadar 15 ay boyunca, İstanbul’da bir Toplum Medya Merkezi açmayı, Online Multimedya Platformu oluşturmayı, yerelde medya atölye çalışmaları ve Türkiye’de (İstanbul) ve Almanya’da (Münster) bir dizi uluslararası medya temalı konferanslar ve medya eğitmen eğitimleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Proje, Ekim 2014’te resmen uygulanmaya başladı ve 31 Aralık 2015 tarihine kadar, 15 ay boyunca devam edecek.

* This page has been viewed (1551) times.